Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu (TCK md.245/a)

Bu makalemizde son zamanlarda oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaya başlayan Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu ile ilgili detayları sizler için derledik.

Teknolojinin gelişimi ve bilginin internet ortamında paylaşımının artmasıyla cihazların, Windows ve Linux gibi işletim sistemlerinin temel olduğu bilgisayar programlarının şifrelerinin ele geçirilebilir duruma ulaşmasıyla yasak cihaz ve program kullanma suçu oluşmuştur.

Oluşan bu suç teknolojinin ilerleyen durumuyla birlikte artışa geçmiş ve buna karşın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ‘’Bilişim Alanında İşlenen Suçlar’’ başlığı altında md.245’a’da düzenlenmiş olup ciddi yaptırımlar belirgin hale getirilmiştir. Bu yaptırımların uygulanabilmesi için kesin ve kati şekilde kastın var olması gerekmektedir.

Diğer bir deyişle; failin bu suçu işlemiş sayılabilmesi için işbu suçu biliyor ve fiili gerçekleşmesini isteyerek hasıl etmiş olması gerekmektedir. İşbu suç belirli programlar mahiyetiyle kullanılarak işlenir ve kullanmakla kalınmayarak satılabilir. Bu programların, çıkar amaçlı kurulması, kullanılması yahut satılmasında bir tasarruf eden kişi Türk Ceza Kanununun 245/a maddesi gereğince siber suç işlemiş sayılacak ve belirlenen cezalar çerçevesinde yargılanacaktır.  Yasak cihaz ve program kullanımının cezası

Madde 245/A : Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır şeklindedir.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.