Sosyal Medya Suçları Nelerdir?

Bu makalemizde sosyal medya suçları nelerdir ve bu kapsama hangi suç veya suçlar girer bu konular hakkında çok önemli bilgiler verdik.

Globalleşen dünyanın getirdiği yenilikler ile hayatımızın tamamına etki eden sanal dünya mecraları insanların gerçek hayatta karşılaşmak zorunda kalmadan iletişim kurabilmeleri için tek çatı altında toplanarak sosyal medya platformlarını oluşturmuştur ve insanların günlük hayatta birbirlerine karşı edemeyeceği hakaret içerikleri söylemleri bu gelişen sanal ortamda edebilmektedir. Sosyal medyada işlenen suçlar genel itibariyle bilişim suçlarına tabi olur fakat sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret suçu için düzenlenen yaptırımlar bilişim suçunun nitelikli haline dahil olur.

Sosyal Medya Üzerinden İşlenen Hakaret Ve Tehdit Suçu

Hakaret suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunuda “Şerefe Karşı  Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu Türk Ceza Kanununa göre “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmasıdır.” Md.125/4 olarak devam eden bu yaptırımda “Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında attırılır.” İfadesi yer almaktadır.

Yani bu suçun aleni olarak işlenmesi suçu daha nitelikli kılar. Sosyal medya ortamında (e-posta, facetime ya da diğer mesajlaşma platformlarında gerçekleştirilen bu fiil de Türk Ceza Kanunu md.125 kapsamına girmektedir. Hakaret ve tehdit suçu birbirinden farklı suçlar olmakla birlikte sosal medyada genel itibariyle aynı fiille ihlal edilirler. Bununla birlikte gerçek hayatta işlenen hakaret ve tehdit suçları gibi sosyal medya üzerinden işlenen hakaret ve tehdit suçları da aynı şekilde ve ölçekte cezalandırılır.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Kaydedilmesi Ve Yayılması

Türk Ceza Kanunu md.135-136 arasında ele alınan bu suç tipinde “Hukuka aykırı olarak kişisel veri kaydeden kimseye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.” TCK md.136’da ise “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” Bu yaptırımlar kişilerin din, dil, ırk, sosyal yşayışlarının diğer kişilerce kaydedilmesine karşı düzenenmiştir. Bu bilgiler yazılı olmakla birlikte görsel de olabilmektedir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

TCK’nun 134. maddesi uyarınca, “Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır… Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Bu yaptırım, kişilerin sosyal medya platformlarında bir kimsenin diğer bir kimseyle görüşmeleri yayınlanır ya da işbu kişi ile ilgili bilgiler paylaşılmasına karşı düzenlenmiştir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal

Kişiler arasındaki haberleşme gizliliğinin ihlali Türk Ceza Kanununa göre bir kimsenin kişisel sosyal medya hesabına girilerek onun rızası dışında içeriklerinin ifşa edilmesine karşı düzenlenmiştir.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.