Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir? (TCK 245)

Bu yazımızda banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedir, bu suçun unsurları nelerdir ve cezası nedir konularını sizin için işledik.

Gelişen bilişim sistemleriyle birlikte büyük bir ekonomik piyasayı elinde tutan kredi kartları, ticari yaşamın adeta vazgeçilmesi haline gelmiştir. kredi kartı kullanımının artması marifetiyle de işbu konu ile ilgili suçlar gitgide artmaya başlamıştır. Bu durum gerek kartı kullanan kişi gerekse tüzel kişiler ve bankalar için büyük zaruret teşkil etmektedir. Bunlardan kaynaklı olarak gelişen bu kart sistemi büyük risklere sahiptir.

Artırılan güvenlik önlemleri her ne kadar gelişmiş olsa da karmaşık teknikler kullanan faillerin kredi kartına erişimini engellemekte yeterli olmamıştır. Bundan dolayı da banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçuna karşın hukuki yaptırımlar düzenlenmek durumunda kalınmıştır.

Siber suçlar arasında yer edinen ve kredi kartı dolandırıcılığı olarak bilinen bu suç başta başka birine ait olan banka veya kredi kartının ele geçirilerek kullanılması, sahtesinin kullanılması ya da devredilmesi olmak üzere pek çok farklı şekilde işlenebilmektedir. Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu, Türk Ceza Kanununda ‘’Bilişim Alanında Suçlar ‘’ başlığı altında md.245’de düzenlenmiştir. Bu suç üç farklı yolla işlenebilir;

Başkasına ait gerçek bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması (TCK md.245/1),

Sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek (TCK md.245/2),

Sahte bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak (TCK md.245/3).

Türk Ceza Kanununda işlenebileceği yollar açısından yaptırım düzenlenen bu bilişim sistemi suç, fail tarafından banka veya kredi kartı sahibinin izni olmaksızın kartı kullanılması ve bu kart üzerinden tasarruf etmesiyle, kartın çalınması suretiyle kullanılması, herhangi bir yerde bulunan kartın kullanılması yahut ATMlere kurulan belli sistemler kurulması marifetiyle elde edilen kartın kullanılması şekliyle işlenir ve bu kullanılan bu yollar ayrı ayrı ceza oranlarına tabidir.

Belirtmek gerekir ki; kartı hırsızlık sonucu ele geçirmiş ve üzerinden tasarruf etmiş olan fail hem hırsızlık suçundan hem de Türk Ceza Kanunu md.245/1’de düzenlenen işbu suçtan ayrı ayrı yargılanması gerekmektedir.

İşbu suça ilişkin düzenlenen müeyyideler ise yine TCK md.245’de

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 (2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.