Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçu genel anlamıyla gelişen teknolojiyi kullanarak suç işlenmesini ifade eder. Bilginin bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesine bilişim, bu yolla suç işlenmesine ise bilişim suçu denir.

Bilişim Suçuna Örnekler

Türk Ceza Kanunumuzun onuncu bölümünde 243-245. maddeleri arasında bilişim suçları düzenlenmiştir:

1-Bilişim Sistemine Girme Suçu:  (Tck Md. 243)

Bilişim sistemine girme suçundan söz edebilmek için bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına hukuka aykırı olarak girmek veya uzaktan bağlanarak bilişim sistemine erişmek gerekmektedir. Ayrıca hukuka aykırı olarak bilişim sistemine giren kişinin sistemdeki verileri yok etmesi veya değiştirmesi suçun nitelikli halini oluşturur.

2- Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmaz Kılma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme Suçu(Tck Md.244)

Bir bilişim sistemine ulaşımı engelleyen, sistemi bozan kişi  TCK md.244/1 hükümlerince cezalandırılır. Ayrıca sistemdeki verileri bozmak, yok etmek ya da değiştirmek bu suç kapsamına girmektedir. Bu suçun bir kamu kurumuna , bankaya veya kredi kurumuna karşı işlenmesi suçun nitelikli halini oluşturur.

3-Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (Tck Md. 245)

Başkasına ait banka veya kredi kartını, ele geçiren veya elinde bulunduran kimse kart sahibinin haberi ve rızası olmaksızın kartı kullanarak veya kullandırarak kendi adına veya başkası adına yarar sağlarsa banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu işlemiş olur. TCK md. 245/4 uyarınca bu suçun eşler (haklarında ayrılık kararı olmamalı) üstsoy, altsoy ve aynı konutta yaşayan kardeşlerden biri tarafından işlenmesi halinde haklarında cezaya hükmolunmaz.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.