Bilişim Suçlarının Cezası

Bu yazımızda bilişim suçlarının cezası hakkında sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyoruz.

Bilişim Sistemine Girme Suçunun Cezası

TCK md. 243/1 hükmünce bilişim sistemine girme suçunun basit halini işleyen kimse hakkında  bir yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmedilir.

TCK madde 243/1’de tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.(TCK md. 243/2)

 Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK md. 243/3)

Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.243/4)

Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Erişilmaz Kılma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme  Suçunun Cezası

TCK madde 244/1 uyarınca bir bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma suçu işleyen kimse bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK m.244/2)

Sistemdeki verileri bozma, yok etme, değiştirme ve erişilmez kılma suçunun  bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.(TCK m.244/3).

Sistemdeki verileri bozma, yok etme, değiştirme ve erişilmez kılma suçunun  kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur (TCK m.244/4)

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunun Cezası

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun basit halini işleyen kimse  3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile birlikte beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (TCK md. 245/1)

Başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan veya satın alan kişi işlediği bilişim suçu nedeniyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK md. 245/2).

Sahte olarak üretilen veya sahtecilik yapılarak değiştirilen bir banka veya kredi kartını kendisine haksız kazanç elde etmek üzere kullanan kişi işlediği bilişim suçu nedeniyle 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK md. 245/3)

TCK md. 245/4 uyarınca bu suçun eşler (haklarında ayrılık kararı olmamalı) üstsoy, altsoy ve aynı konutta yaşayan kardeşlerden biri tarafından işlenmesi halinde haklarında cezaya hükmolunmaz.

Previous Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.