Bilişim Suçlarına Örnekler Nelerdir?

Bilişim; kişilerin teknik, ekonomik ve sosyal iletişimde sıklıkla kullandığı ve bilginin, dijital aygıtlar aracılığıyla işlenmesidir. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanımının hızla artmasıyla internetin bireysel iletişim aracı olması ve yayıncılık yapılması fikir ve kişilik haklarının korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu sorunların çözümü için birçok yol aranmıştır. Aranan bu yollarla bilişim suçlarına karşın düzenlenen yaptırımlar neticesinde bilgi teknolojileri ve hukuk ortak paydada buluşmuştur. Bilişim suçları sonucu maddi veya manevi kayıplar yaşayan gerçek veya tüzel kişilerin haklarını koruyan hükümler 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 10. Bölümde ‘Bilişim Alanında Suçlar’ bölümünde düzenlenmiştir.

Bilişim Suçları Nelerdir?

5237 sayılı TCK’da düzenlenen bilişim suçları şunlardır:

 • Bilişim sistemine girme suçu (TCK m.243),
 • Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu (TCK m.244),
 • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK m.245),
 • Yasak cihaz veya porgram kullanma suçu (TCK m.245/a).

Şeklindedir.

İşlenen bu suçları geniş bir perspektifte ele alırsak tüm bu sair suçlar;

Bilişim suçları amaçlarına ve yöntemlerine göre çok çeşitli türlere ayrılabiliriz.

 • Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilgisayar Sabotajı
 • Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz Kullanımı Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
 • Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik Taklidi
 • Yasadışı Yayınlar
 • Ticari Sırların Çalınması
 • Terörist Faaliyetler
 • Çocuk Pornografisi
 • Hacking
 • Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.) dir.
Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.