Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar?

Bilişim suçlarına hangi mahkeme bakar bahsetmeden önce bilişim hukukunun ne olduğundan ve hangi suçlara karşı hangi yaptırımların düzenlendiğinden bahsederek Türk Ceza Kanunu çerçevesinde ele almak gerekir.

Günümüzde, hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ile birlikte küreselleşen dünyada, toplumun hemen hemen her bireyinin sosyal medyada varlık göstererek, dünya çapında sanal ortamlar aracılığı ile kolayca ulaşılabilir olması ile birlikte bireyler kişilik haklarını hedef alan haksız eylemlere karşı savunmasız hale gelmiş, kişilik haklarına karşı işlenen birçok suç türü, hızla gelişen teknolojik ilerlemeler ile birlikte sosyal ağlar üzerinden, internet yoluyla işlenmeye başlamış, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda sayılan suçların işlenişi yeni dünya şartlarına evrilmiştir.

Bilişim Suçları  Nelerdir?

  1. İzinsiz halde veritabanına girmek, (TCK m. 243)
  2. İzinsiz halde site kullanıcılarının bilgilerine ulaşmak, değiştirmek, (TCK m. 244)
  3. Siteyi kullananları maddi veya manevi zarara uğratmak, (TCK m. 245)
  4. Site üzerinden genel ahlaka aykırı yayın, propaganda veya art niyetli paylaşımların yapılması, (TCK m. 245/a) Şeklindedir. Bunlara daha detaylı bir perspektiften bakacak olursak bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim, bilgisayar sabotajı, bilgisayar yoluyla dolandırıcılık, bilgisayar yoluyla sahtecilik bir bilgisayar yazılımının, izinsiz kullanımı kişisel, verilerin kötüye kullanılması, sahte kişilik oluşturma ve kişilik taklidi Yasadışı Yayınlar, ticari sırların çalınması, terörist faaliyetler, çocuk pornografisi, hacking diğer suçlar (Organ, fuhuş, tehdit, uyuşturucu, vb.) dir.

Bilişim Suçlarına Hangi Mahkeme Bakar?

 Bilişim suçlarına, suçun niteliğine göre asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri bakar. Bu suçların niteliği 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda ele alınmış olup keskin çizgilere sahip değildir. Bilişim suçları şikayete gerek duyulmaz. Bir bilişim suçunun vuku bulması sonucunda savcılık kendiliğinden soruşturabilir.

Mağdur kişi şikayetinden vazgeçse bile soruşturma savcılık nezdinde devam edebilir. Uzlaşım kabul etmeyen bilişim suçlarında zamanaşımı süresi de 8 yıldır. Türk Hukuk sistemine göre şikayet direkt Ceza Mahkemelerine yapılmaz. Savcılığa veya emniyete bulunulan şikayet sonucu savcının da şikayeti haklı bulması takdirinde dava açılır. Fakat bilişim suçunun işlenmesi sonucu mağdur tarafın maddi veya manevi tazminat talep etmesi durumunda başvurulacak olan mahkeme hukuk mahkemeleridir.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.