Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında madde 243 ile madde 246 arasında düzenlenmiş olup bazıları şikayete tabi suçlar olarak değerlendirilmektedir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda İhbar ve Şikayet başlığı altında md.158’de düzenlenen bilişim suçları hükümleri şu şekildedir:

(1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.

(2) Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(3) Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye’nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.

(4) Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

(5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.

Yani bilişim suçlarına karşılık yapılacak şikayetlerin başvuruları Cumhuriyet Başsavcılıklarına, kolluk birimlerine, mahkemelere yahut diğer kurumlara yapılabilmektedir. Bilişim suçlarının sadece bazıları şikayete bağlı suçlar oldukları için bazıları savcılık tarafından re’sen soruşturulmaktadır.

Hazırlanan bilişim suçları şikayet dilekçesini bulunduğunjuz yerin Cumhuriyet Başsavcılığına ya da Siber suçlarla mücadele şubelerine sunabilirsiniz. Işbu suç ile ilgilenen Başsavcılık, suçun işlenmiş olduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı olmakla birlikte dilekçenizi ibraz edemediğiniz durumda Cimer üzerinden talepte bulunabilir ve yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirilebilirsiniz.

Bilişim Suçları Nasıl Şikayet Edilir?

Bilişim suçlarında şikayette bulunabilmek için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmış olan bir dilekçeyle başvurulmuş olunmalıdır. Şikayet süresi, failin kim olduğunun öğrenilmesinden itibaren 6 aydır fakat önemle belirtmek gerekir ki şikayetin oluşabilmesi için mağdur kişinin faili ve fiili biliyor olması gerekmektedir. Siber suçlarda şikayet dilekçesi esas alınır. Çünkü savcılık bu şikayet dilekçesi doğrultusunda soruşturma yürütecektir. Bundan dolayı iyi hazırlanmış bir şikayet dilekçesinin ibraz edilebilmesi için alanında uzman bir bilişim avukatından yardım alınması önerilmektedir.

Bilişim Avukatı Ücretleri 2020

Bilişim avukatı, bir bilişim davası için vekaletname ücretlerini belirlerken Türkiye Barolar Birliği tarafından her sene revize edilen avukatlık asgari ücreti  altında bir fiyat belirlemesi yasaktır. Tarifede revize edilen ücret altında olmamak kaydıyla dosyadaki iş yükü, bulunduğu yer ve dosya masrafları da ayrıntılı olarak görüş alışverişinde bulunduktan sonra taraflar bir fiyat belirlemesinde bulunabilecektir.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.