Bilişim Hukuku

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim Suçu Nedir?

Bilişim suçu genel anlamıyla gelişen teknolojiyi kullanarak suç işlenmesini ifade eder. Bilginin bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesine bilişim, bu yolla suç işlenmesine ise bilişim suçu denir. Bilişim Suçuna Örnekler Türk Ceza Kanunumuzun onuncu bölümünde 243-245. maddeleri arasında bilişim suçları düzenlenmiştir: 1-Bilişim Sistemine Girme Suçu:  (Tck Md. 243) Bilişim sistemine girme suçundan söz edebilmek…

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

Bilişim Suçları Nereye Şikayet Edilir?

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında madde 243 ile madde 246 arasında düzenlenmiş olup bazıları şikayete tabi suçlar olarak değerlendirilmektedir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda İhbar ve Şikayet başlığı altında md.158’de düzenlenen bilişim suçları hükümleri şu şekildedir: (1) Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir. (2) Valilik…

Sosyal Medya Suçları Nelerdir?

Sosyal Medya Suçları Nelerdir?

Bu makalemizde sosyal medya suçları nelerdir ve bu kapsama hangi suç veya suçlar girer bu konular hakkında çok önemli bilgiler verdik. Globalleşen dünyanın getirdiği yenilikler ile hayatımızın tamamına etki eden sanal dünya mecraları insanların gerçek hayatta karşılaşmak zorunda kalmadan iletişim kurabilmeleri için tek çatı altında toplanarak sosyal medya platformlarını oluşturmuştur ve insanların günlük hayatta birbirlerine…

Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu (TCK md.245/a)

Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu (TCK md.245/a)

Bu makalemizde son zamanlarda oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaya başlayan Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu ile ilgili detayları sizler için derledik. Teknolojinin gelişimi ve bilginin internet ortamında paylaşımının artmasıyla cihazların, Windows ve Linux gibi işletim sistemlerinin temel olduğu bilgisayar programlarının şifrelerinin ele geçirilebilir duruma ulaşmasıyla yasak cihaz ve program kullanma suçu oluşmuştur….

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir? (TCK 245)

Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu Nedir? (TCK 245)

Bu yazımızda banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu nedir, bu suçun unsurları nelerdir ve cezası nedir konularını sizin için işledik. Gelişen bilişim sistemleriyle birlikte büyük bir ekonomik piyasayı elinde tutan kredi kartları, ticari yaşamın adeta vazgeçilmesi haline gelmiştir. kredi kartı kullanımının artması marifetiyle de işbu konu ile ilgili suçlar gitgide artmaya başlamıştır. Bu durum…