Bilişim Avukatı Nedir?

Bu makalemizde bilişim avukatı nedir ve hangi suçlarla ilgilenir bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalıştık.

Bilişim; kişilerin teknik, ekonomik ve sosyal iletişimde sıklıkla kullandığı ve bilginin, dijital aygıtlar aracılığıyla işlenmesidir. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu kullanımının hızla artmasıyla internetin bireysel iletişim aracı olması ve yayıncılık yapılması fikir ve kişilik haklarının korunması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu sorunların çözümü için birçok yol aranmıştır. Aranan bu yollarla bilişim suçlarına karşın düzenlenen yaptırımlar neticesinde bilgi teknolojileri ve hukuk ortak paydada buluşmuştur. Bilişim suçları sonucu maddi veya manevi kayıplar yaşayan gerçek veya tüzel kişilerin haklarını koruyan hükümler 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 10. Bölümde ‘Bilişim Alanında Suçlar’ bölümünde düzenlenmiştir.

Bilişim Avukatı Kimdir?

Bilişim hukuku konusunda danışmanlık İhtiyacı olan gerçek veya tüzel kişilerin, bilişim hukuku sahasını hukuki çerçevede yorumlayabilen ve savunma argümanlarına hakim bilişim avukatı desteğine ihtiyaçları olacaktır.

Bilişim suçu davalarında bir avukatla çalışmak zorunlu değildir fakat bilişim hukukunun ve dava soruşturmaların teknik detaylara dayalı bir temelde olmasından kaynaklı olarak bir avukatla işbirliği içerisinde çalışılmadan soruşturma dosyalarının takibinde bulunmak, detayları algılayabilmek ve inceleyebilmek mümkün olmamaktadır. IP adresi, mac adresi, VPN, disk analizi, dosya sistemi, kaynak kodu vb. teknik hususların bilişim avukatlarınca rahat algılanabildiğinden ötürü bu davalar bilişim hukukunda deneyim sahibi avukatlar nezdinde rahatça şekilde edilmektedir.

Bilişim suçları Türk Ceza Kanununda 243-245 arasında düzenlenmiş olup

  • Bilişim sistemine girme suçu (TCK md. 243)
  • Sistemi engelleme, bozma, kırma, verileri yok etme veya kırma suçu (TCK md.244)
  • Banka veya kredi kartının kötüye kullanılması suçu (TCK md.245)
  • Yasak cihaz veya program kullanma suçu (TCK md.245/A)

şeklindedir.

Bilişim Avukatı Hangi Suçlarla İlgilenir?

Bilişim avukatı da hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, marka hakkına tecavüz, haberleşmenin gizliliğini ihlal, müstehcenlik, kişisel verilerin kaydedilmesi ve ele geçirilmesi, tehdit, şantaj, dolandırıcılık, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel taciz gibi suçlar bilişim sistemlerinin yalnızca vasıta olarak kullanılarak işlenen suçlara konusunda; daha özele indirgemek gerekirse bilişim suçlarının bilgisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz erişim, bilgisayar sabotajı, bilgisayar yoluyla sahtecilik, yazılımın izinsiz kullanılması, kişisel verilerin kötüye kullanılması, sahte kişilik oluşturma ve taklit, yasadışı yayınlar, ticari sırların çalınması, terörist faaliyetler, çocuk pornografisi, hacking ve diğer bilişim suçları alanlarındaki davalara bakmaktadır.

Previous Post
Next Post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.